Radio Báo Tin Nhanh

Trang chủ Quà tặng âm nhạc

Hãy khuyến khích người

Vậy muốn thay đổi thái độ của một người mà không làm cho người ấy phật ý, giận dữ, bạn phải: “Khuyến khích họ, tức thì lỗi lầm gì cũng dễ sửa, việc khó khăn gì cũng dễ làm”. Người dẫn: Thiên Hương || Tổng hợp: Bảo Trung || Thu âm: KOI || Biên tập âm thanh: KOI

Radio cùng artist

1 2 3